Vloerverwarming

De cement-dekvloer dient voor aanvang van de legwerkzaamheden een opstook protocol te hebben ondergaan. Bij nieuwe cement-dekvloeren mag het opstook protocol pas uitgevoerd worden als de cement-dekvloer minstens 28 dagen oud is.

Het opstookprotocol dient ten aller tijden uitgevoerd te worden, ook in de zomer periode.

Bij onderstaand protocol zijn we uitgegaan van een systeem waarbij de vloerverwarmingsleidingen op de draagvloer zijn aangebracht met daarop een cementdekvloer dikte van ca. 7 cm.

Bij aanvang van het opstookprotocol dient de watertemperatuur in de vloerverwarmingsleidingen met 5 graden per 24 uur te worden opgevoerd. Dit moet aangehouden worden tot de maximale watertemperatuur van 45 graden is bereikt.

Deze maximale temperatuur moet: een dag / per cm. cementdekvloerdikte aangehouden worden. (dus bij een dekvloer dikte van 7 cm, 7 dagen maximale watertemperatuur).

De oppervlakte temperatuur van de cementdekvloer mag tijdens het opstoken maximaal 28 graden worden. Dit aub controleren tijdens de procedure!

Het afbouwen vanaf de maximale temperatuur naar ca. 15 graden dient eveneens in stappen van 5 graden per 24 uur te geschieden. Gedurende deze opstookprocedure moet de desbetreffende ruimte goed geventileerd te worden. Tocht over de vloer moet echter vermeden worden. Indien het restvochtpercentage van 1,5% ( 1,8% bij bijverwarming) nog niet is bereikt dient deze procedure nogmaals herhaalt te worden. Maximaal restvochtpercentage bij anhydrietvloeren is 0,3% ( 0,5% bij bijverwarming)

Bevinden de vloerverwarming leidingen zich midden in de cementdekvloer, dan dient men halve wegen het opstookprotocol de procedure 3 dagen stil te leggen. Hierdoor krijgt het vocht wat zich onder de verwarmingsleidingen bevindt de gelegenheid naar het reeds droge deel te trekken. Na 3 dagen het protocol weer hervatten.

Bij aanvang en tijdens het leggen van de parketvloer moet de oppervlaktetemperatuur van de cementdekvloer tussen de 15 en de 18 graden liggen. Deze temperatuur moet na het beëindigen van de legwerkzaamheden nog 3 dagen aangehouden worden.

Gezien de technische eigenschappen van hout en de klimatologische omstandigheden in de ruimtes waar het parket wordt geplaatst, is tijdens het stookseizoen (medio oktober t/m maart) enige (krimp)naadvorming niet te voorkomen. Dit is echter geen gebrek of legfout en dient geaccepteerd te worden.

* Elk jaar bij aanvang van het stookzeizoen de vloerverwarming geleidelijk aan opvoeren!

* De te gebruiken lijm moet uiteraard geschikt zijn voor parketverlijming op vloerverwarming.

* De te leggen parketvloer moet uiteraard ook geschikt zijn voor verlijming op vloerverwarming.

Bezoek vrijblijvend onze showroom in Eindhoven (Acht)

Als u meer wilt weten over Asveld Parket en ons assortiment.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer: 040 – 262 13 66.

Wij helpen u graag verder!

Quick step Master installer

Quick-step master installer!

Quick-Step levenslange installatiewaarborg

Vraag ons naar de mogelijkheden